Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών της 18ης/9/2013


ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δημήτριος Κολυνδρίνης του Στεφάνου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημήτριος Πολυμενίδης του Πολύβιου
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Γεώργιος Λαδόπουλος του Μιχαήλ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Μαργαρίτης Σωτήρης του Λαζάρου
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Ζήσης Διανέλλος του Ευαγγέλου

Ανακαλύψτε προορισμούς με το

magnesia logo
e-ticketing
movies downloads