Νέα & Ανακοινώσεις

Στην τελική ευθεία οδεύει η διαδικασία για την ανάληψη του μεγάλου έργου εκτέλεσης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.

Στις 29 Ιανουαρίου 2024 έληξε και επίσημα η προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον διεθνή διαγωνισμό που εκπόνησε ο ΟΑΣΑ, για την ανάθεση 63 λεωφορειακών γραμμών της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Μοναδική προσφορά κατατέθηκε από την Κοινοπραξία που απαρτίζεται από τα ΚΤΕΛ Κορίνθου, Άργους, Θήβας, Χανίων, Σαλαμίνας και Μαγνησίας, και τα τουριστικά γραφεία Maroulis travel και Smile Acadimos.

Το ίδιο σχήμα είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και στην πρώτη διαγωνιστική απόπειρα του περασμένου Δεκεμβρίου, αλλά ο διαγωνισμός είχε κηρυχθεί άγονος. Η Kοινοπραξία υπέβαλε προσφορά στον δεύτερο διαγωνισμό, ως μοναδικός υποψήφιος.

Το επόμενο βήμα είναι αποσφράγιση των φακέλων και στη συνέχεια, εφόσον δεν προκύψουν θέματα στα στάδια των τεχνικών και οικονομικών αξιολογήσεων θα γίνει επίσημα η ανακήρυξη της κοινοπραξίας ως αναδόχου.

Στη συνέχεια το κείμενο της σύμβασης θα περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο και στη συνέχεια θα υπογραφεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 452.379.450,96€, με ΦΠΑ και περιλαμβάνει δικαίωμα προαίρεσης για την επαύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως 4% κατά την διάρκεια της σύμβασης. Ο ανάδοχος θα αναλάβει το συγκοινωνιακό έργο για διάστημα 8 ετών. Το τίμημα του διαγωνισμού παρέμεινε στα 2,34 ευρώ το χιλιόμετρο και έχει προβλεφθεί και ρήτρα καυσίμου.

Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει 25 Λεωφορειακές Γραμμές της Ανατολικής Αττικής για την λειτουργία των οποίων προγραμματίζονται 1.188 δρομολόγια (κατά τις τυπικές καθημερινές ημέρες) και απαιτούνται 96 οχήματα (εκ των οποίων τα 61 πρέπει να είναι 12 μέτρων, τα 30 να είναι 18 μέτρων και τα 5 να είναι 8 μέτρων). Το σύνολο των οχηματοχιλιομέτρων που θα εκτελούνται ετησίως θα ανέρχεται σε 9.564.731,35.

Το Τμήμα Β΄ περιλαμβάνει 38 Λεωφορειακές Γραμμές της Δυτικής Αττικής για την λειτουργία των οποίων προγραμματίζονται 1.757 δρομολόγια (κατά τις τυπικές καθημερινές ημέρες) και απαιτούνται 115 οχήματα (εκ των οποίων τα 112 πρέπει να είναι 12 μέτρων και τα 3 να είναι 8 μέτρων). Το σύνολο των οχηματοχιλιομέτρων που θα εκτελούνται ετησίως θα είναι 9.971.214,21.

Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μαγνησίας δραστηριοποιείται ήδη στις λεωφορειακές γραμμές της Αθήνας, με συγκεκριμένο μεταφορικό έργο, ανταποκρινόμενο άμεσα στο πρότερο αίτημα της Πολιτείας για ενίσχυση των αστικών γραμμών, εν μέσω πανδημίας. Η συμμετοχή και σε αυτήν την Κοινοπραξία αποτυπώνει τη βούληση της εταιρείας μας για συνεχή ανάπτυξη και επενδύσεις τόσο εντός όσο και εκτός νομού, διογκώνοντας το αποτύπωμά της. Στόχος μας η παροχή υψηλών υπηρεσιών, εκσυγχρονισμό του στόλου για το λεκανοπέδιο και η εκτέλεση ενός ασφαλούς μεταφορικού έργου και για τους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Νέα & Aνακοινώσεις