Νέα & Ανακοινώσεις

Η εταιρεία Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μαγνησίας Α.Ε. ζητεί Λογιστή.

Περιγραφή Θέσης:

 • Καθημερινή παρακολούθηση και συντονισμός των διεργασιών και διαδικασιών του τμήματος Λογιστηρίου
 • Καταχώρηση παραστατικών στο ERP
 • Τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας.

Απαιτήσεις:

 • Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική
 • Άριστη γνώση MS Office κυρίως Excel-Word.   
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Ευχέρεια χειρισμού ERP συστημάτων.
 • Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Ελληνική Ιθαγένεια.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας. 
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.
 • Ευχέρεια επίλυσης προβλημάτων.

 

Τυχόν προϋπηρεσία και επιπλέον γνώσεις θα εκτιμηθούν.

Αποστολή βιογραφικών στο email ktelvol@gmail.com

Νέα & Aνακοινώσεις